Persondatapolitik

Indsamling af personlige oplysninger
Virusmaske.dk indsamler alene dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, email-adresseog  lignende oplysninger, når du frivilligt opgiver disse oplysninger til Virusmaske.dk. Virusmaske.dk indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige for sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling.

IP-adresse
For at hente en webside på Internettet skal din browser sende information om din internetforbindelses IP-adresse til den server, hvorfra websiden hentes. Således vil Virusmaske.dk i forbindelse med din brug af vores webside modtage informationer om din IP-adresse. I tilknytning til Virusmaske.dk’s registrering af ovenstående oplysninger forbeholder Virusmaske.dk sig retten til at registrere og sammenknytte IP adressen for den bruger, der benytter websiden og foretager indkøb herpå samt tidspunkterne herfor. Dette sker med henblik på at kunne identificere denne person i tilfælde af, at der foreligger en tvist om det foretagne køb m.v. Derudover vil Virusmaske.dk registrere betalingsoplysninger, købte abonnementer hos Virusmaske.dk og lignende oplysninger, som du opgiver i forbindelse med dit brug af websiden.

Persondataloven
Virusmaske.dk’s indsamling og håndtering af dine personlige oplysninger vil ske i overensstemmelse med Persondataloven og dansk ret i øvrigt. Virusmaske.dk er den primære dataansvarlige efter Persondataloven og kan kontaktes i henhold til kontaktinformationerne angivet nedenfor. Selskaber koncernforbundet med Virusmaske.dk vil være dataansvarlige for så vidt angår de personlige oplysninger, selskaberne modtager fra Virusmaske.dk i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. Vores behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med henblik på varetagelse af vores relationer med dig.

Vidergivelse af oplysninger
Virusmaske.dk videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, dog kan Virusmaske.dk videregive dine personlige oplysninger til selskaber koncernforbundet med Virusmaske.dk, i den udstrækning dette er nødvendigt, for at vi kan varetage vores relationer med dig. Du er berettiget til at få indsigt i og berigtige registrerede personoplysninger i henhold til Persondataloven.

Cookies
Virusmaske.dk kan i visse tilfælde anvende ”cookies” på websiden. Cookies giver os mulighed for at opnå en større forståelse for potentielle områder, der skal forbedres samt løbende at forbedre relevansen af og adgangen til det indhold, vi stiller til rådighed. Cookies er små filer, som lagres på din computer. Således gemmes og opbevares informationer fra den computer, der besøger websiden til næste gang, websiden besøges af den samme computer. Som bruger er det muligt selv at vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Det er også muligt at slette de cookies, som ligger på din computer.

3-lags mundbind

CE godkendte Type 2 mundbind. 

Brug disse når du rejser med offentlig transport eller er på indkøbstur. Kan også bruges på plejehjem, klinikker med videre. 

Pakke med 50 stk = 135 kr.
SE MERE
close-link